Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

WNIOSKI DO POBRANIA

1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody Pobierz

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych Pobierz

3. Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza Pobierz

4. Wniosek zawarcie umowy dost. wody, odbiór ścieków Pobierz

5. Wniosek zawarcie umowy odbiór ścieków w punkcie zlewnym i transport Pobierz

6. Wniosek rozwiązanie umowy dost. wody, odbiór ścieków Pobierz

7. Wniosek o założenie podlicznika Pobierz