Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

Kontrast

contrast

Rozmiar czcionki

aa

Wnioski do pobrania

1. Wniosek o zapewnienie dostawy wody Pobierz (Wymagana dokumentacja: aktualna mapa sytuacyjna)

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych Pobierz  (Wymagana dokumentacja: aktualna zasadnicza mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki)

3. Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza Pobierz (Wymagana dokumentacja: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

4. Wniosek zawarcie umowy dost. wody, odbiór ścieków Pobierz (Wymagana dokumentacja: Nr księgi wieczystej, tytuł prawny do lokalu)

5. Wniosek rozwiązanie umowy dost. wody, odbiór ścieków Pobierz

6. Wniosek o założenie podlicznika Pobierz

7. Protokół Zdawczo-odbiorczy Pobierz