Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Kamieńcu

Dane kontaktowe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Grodzisk 12A

64-061 Kamieniec

NIP: 7881007619

tel.: 61 44 30 358

adres e-mail:  gzk@kamieniec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:  /GZK_Kamieniec/domyslna